Bibliaelemzés

„Szívünk állapotától függ, hogy megnyílik-e előttünk a beszélő Isten üzenete a Biblia vagy bezárt könyv marad a számunkra.”

Szépen kérlek, válaszoljatok nekem, csütörtökön, nagyon szépen értettem a Máté evangéliumának 16. fejezetének 19. versének mondanivalóját de elbizonytalanodtam, ugyan is a katolikus vallás erre a versre alapozta a fülbegyónás intézményét. Mi az igazság? Valóban a fülbegyónásról van szó, vagy pedig „bocsásd meg a mi vétkeinket miképpen mi is, megbocsátunk az ellenünk vétőknek”?

Tehát a mennyek országának a kulcsai: Jézus Krisztus tanításai az evangélium, ami által föltisztulhatunk plusz az ellenünk vétőknek a megbocsátása. Segítséget szeretnék kapni erre a dilemmámra. Kaphatok én erre választ? Igen kaphatsz.

Valóban Péterre építette Jézus az ő egyházát? Igen valóban Péterre építette Jézus az ő egyházát.

Miért éppen Péterre építette az ő anyaszentegyházát? Hiszen Pétert közvetlen utána Sátánnak nevezi Jézus? És Péter az aki később háromszor megtagadja Őt? Mi az ő előnye, érdeme a többiekkel szemben? Kaphatok én erre választ? Igen kaphatsz. Akkor még Péter esendő ember volt. Voltak még emberi gyarlóságai, hibái, tudatlanságai. Igen tudatlanságai. Ott voltak Jézussal három évig, együtt ettek, ittak, ismerték Jézus tanításait, cselekedeteit, de még nem értették. Ők az újjászületés kegyelmét is Jézus Krisztus halála után kaphatták meg. Jézus maga is kijelenti „jobb lesz néktek, ha én elmegyek” arra gondolván, hogy Jézus fizikai testben csak kívülről segítette, vezette, tanította, irányította őket, halála után viszont elküldte a Szentlelket, a vigasztalót, aki belülről tette velük ugyanazokat. Ettől kezdve már világossá, egyértelművé váltak Jézus Krisztus tanításai, elgondolásai, cselekedetei. Az apostolok Jézus Krisztus halála, illetve menybemenetele után kaphatták meg a Krisztus szikrát, és a Szentlelket.

Péter volt a legaktívabb, minden iránt a legérdeklődőbb, és a legelkötelezettebb is. Péter mondta ki ezt a felismerést is -„te vagy a Krisztus, az élő Isten fia.”- és nem véletlenül, mert nem a saját tudásából merítette ezt a választ. Jézus erre így válaszolt: „Boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem a test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám. ” /Mt.16:17./

A fiút csak az Atya ismeri, ezért ezt a tudást más nem is sugallhatta neki. Ez a kijelentés Jézus Krisztus számára jel, üzenet volt, tehát az Atya őt látta legalkalmasabbnak erre a feladatra. Igaz, hogy megtagadta Jézust, háromszor is, mert a félelem erősebb volt, mint a magabízása. Jézus azonban látva az ő bánatát, fájdalmát megbocsátott neki, és nem csak neki, hanem mindannyiuknak, mert hitükben mindannyian meginogtak, de mindvégig kitartottak a mártírhalálon keresztül is. Ennyit jelent a Krisztus szikra és a Szentlélek.

„De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszetegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta, diadalmat.” / Mt.16: 18./ Jézus Krisztus a jövő épületének alapkövét Péterre, a sziklára helyezte. Péter utódainak lett volna feladata erre a sziklára tovább építeni magasabbra. Ha mindannyian úgy éltek és működtek volna, mint Péter. Akkor a keresztény egyház épülete az egekig nyúlna. A föld a szeretet paradicsoma volna, és Krisztus szelleme lakoznék az emberekben.

„És neked adom a mennyek országának kulcsait.” /a megismerést./ Jézus Krisztus tanítása a megismerés és annak legfontosabb része a megbocsátás. „és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen. Jézus Krisztus nem a megbocsátás kegyelmét ruházta át Péterre, hanem az ellenünk vétőknek bocsássunk meg, erre hívja föl Péter figyelmét, mint ahogy /Mt. 18: 18./ az ellenünk vétők szöveg környezetében ismétli, immáron többes számban: „Bizony mondom néktek: amit megköttök a földön, a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldotok a földön, a mennyekben is oldva lészen.”

Békülj ki ellenségeddel, amíg az úton vagy, vagyis bocsáss meg ellenségednek, hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe és az, börtönbe ne vessen téged. /Mt.5:25/

Azért küld most Jézus Krisztus új apostolokat, hogy Péter régi szikla alapjaira építsék föl a keresztény szeretet új templomát. Tiétek a mennyország kulcsai: a megismerés a Biblia: Jézus Krisztus tanításai, hogy szellemileg tisztán látókká, tiszta szemléletűekké legyetek, a kísértő meg ne téveszthessen benneteket. Aki Jézus Krisztus evangéliumának végrehajtójává akar lenni, vagyis Krisztus követőjévé akar lenni, annak előbb tiszta szellemmé kell válni, különben nem lakhat benne, Krisztus ereje. Vagyis az újjászületés kegyelmében kell élnie, és akkor megkaphatja a lélekkeresztséget is. Ez bizony nagyon kemény munka, de hit által minden lehetséges. Ha hisztek, higgyetek nagyon erősen, mert csak az erős hit által vonzzátok magatokhoz Isten kegyelmeit.

„Ha valaki jönni akar énutánam, tagadja meg magát, és vegye föl az ő keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt: aki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.” /Mt:16:24-25./

/Forrás: Jézus Által az Atyához/

0 Hozzászólás. Küldj egy hozzászólást vagy egy trackback-et.

 
Hozzászólás: