Hitépítés

A hit az erő, az elhívés gyengeség. A hitnek belső erőnek kell lenni, amelyről Pál azt mondja, hogy az ember lelke kutatja az Isten lelkét.

A hit olyan dolgok valósága, amelyeket nem látunk. Az igaz ember azért él a hitből, mert valóságnak tartja azokat, amelyeket nem lát, és amelyeket neki az Isten küldöttei, valamint a lélek benső bizonyossága tárnak fel; igazságnak tartja az Isten igéit, amelyek a szentírásban vannak lefektetve, annak dacára, hogy azok csupán ígéretek, csupán reménységek és olyan dolgokról való tanítások, amelyeket kézzel megfogni nem lehet. A hit az igaz embert arra képesíti, hogy lemondjon a ma öröméről, amely bizonyos, a holnap ígéretéért, amelyet csak kilátásba helyeznek előtte. Röviden, a hit az Istenhez való csatlakozás: ahhoz az Istenhez, akit nem látunk.

A hit az erő, amely összeköti a teremtményt a Teremtővel és összeköti a lelket azokkal az igazságokkal, amelyek a Teremtőtől folynak, és ez által mind több ilyen igazságnak készíti meg az utat, abban a lélekben, amelyben a hit gyökeret vert.

A hit az erő, az elhívés gyengeség. A hitnek belső erőnek kell lenni, amelyről Pál azt mondja, hogy az ember lelke kutatja az Isten Lelkét is, mert belőle való. Az igazi hit élő kapcsolat nemcsak Isten és az ő teremtményei között, hanem az Isten küldöttei és azok között is, akikhez küldve vannak.

Igaznak tartjuk azt, amit az Isten küldöttei és a lélek bizonyosságai tárnak fel. Mit értünk az alatt, hogy a lélek bizonyosságai tárnak fel? Isten a szívünkbe írta a törvényt. Minden ember vágyódik a szeretet cselekedeteire, arra, hogy vele szeretetteljesen bánjanak, vágyódik a jóra, csak nem mindig cselekszi azt. Tanulja meg, hogyan kell cselekedni azt.

„Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.” (Mt.7:l2.) Vagyis az ember lelkébe van írva az igazság. Az Isten küldötteitől kapott információk rezonanciát, harmóniát teremtenek az ember lelkében szunnyadó igazsággal. Ez a lelkiismeret szava a természetes szűrő, vagyis a kontrol. Sajnos a templomi hit leggyakrabban elhívés, elhiszik a hívők a papnak az Isten létezését. Erre mondta Jézus azt, hogy olyan mint a fövenyre épült ház. „És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek és bele ütközött abban a házban; és összeomlott: és nagy lett annak a kára.”(Mt.7:27)

A kősziklára épült ház a meggyőződéses hit. Ennek a fajta hitnek fokozatai vannak, ezek: megismerés, megtapasztalás, tudás, meggyőződés, bizalom és ráhagyatkozás ezt építeni, alakítani, formálni kell. Ezen dolgozni kell.

1/ megismerni. Meg kell ismerni Istent, hogy hinni tudjak benne. Honnan lehet megismerni? A leghitelesebben az Evangéliumból, és azoktól, akik ismerik őt és hitelesek. A megismerésből

2./ megtapasztalás lesz. Jézus Krisztus azt mondja: „kérjetek és adatik nektek, zörgessetek és megnyittatik nektek.” Kérjetek sok-sok apró bizonyosságokat, amik teljesíthetők. Ezeket a megtapasztalásokat írjátok le, és gyakran olvasgassátok le, hogy ezek az események mindig erősítsék a hitünket, ahányszor elolvassuk, visszaemlékezünk rájuk. A megtapasztalásból

3./ tudás lesz. Tudom már azt, hogy bármennyire méltatlan, parányi lény vagyok is, valaki odafigyel rám, hallja a kérésemet, és válaszol nekem. Valaki érzékelteti velem, hogy nem vagyok egyedül, már nem tapogatok a sötét szobában, valaki fogja a kezem. A tudásból

4./ meggyőződés lesz. Ahogy a hitnek a fokozatain haladunk előbbre, egyre különbözőbb módon győződhetünk meg a jelenlétéről. Pl. az energiájának az érzékelése, álmok, meditációs képek, spirituális élmények stb. Fokozatosan kialakul bennünk a bizalom.

5./ bizalom lesz. Bízok abban, hogy az evangéliumban tett ígéretek és lehetőségek azok valóságok és elérhetők. Isten irgalmába reménykedve meg is kaphatjuk azt. .

6./ Ráhagyatkozás. Hiszem azt, hogy az Isten végtelen szeretete alakítja, formálja a mi életünket és minden élethelyzetem, minden megpróbáltatásom az én lelki fejlődésemet szolgálja. Isten nem enged meg nagyobb megpróbáltatást, mint amit elbírunk. Rábízom magamat Istenre, Ő tudja, mit miért enged meg velem szemben, mert csak a bennem lévő hibás hajlam, az ami elbuktathat engem, de annak is felszínre kell kerülni előbb vagy utóbb, hogy át tudjam minősíteni azt.

Csak a meggyőződéses hitnek van jellemformáló ereje. Tagadjuk meg a testünket, a testbezárt vétkes hajlamainkat, hogy meg tudjuk tisztítani a lelkünket, hogy azok a tiszta érzések gondolatok fluidok magunkhoz tudják vonzani és meg tudják kötni Isten kegyelmét. Így ezáltal tovább tisztulva, növekedve, emelkedve, elérhessük az örök hazában a boldog életet.

Minden léleknek megadja az Úr – ha kéri, és nagy szorgalommal könyörög érte – azokat a módokat, amelyekkel a lelkét megerősítheti, és a hitét megnövelheti. Kérjétek az Atyát és az Ő Szentlelkét, hogy erősítse meg a ti lelketeket, és növelje a hiteteket. Kérjetek és adatik nektek, zörgessetek és megnyittatik nektek.

0 Hozzászólás. Küldj egy hozzászólást vagy egy trackback-et.

 
Hozzászólás: