A hitünk személyesítése

Ti, akik el tudjátok fogadni a szellemvilág jelenségeit, létezését, nektek valóságosnak kell elképzelni Jézus Krisztust, akinek volt fizikai teste, valamint az Atyát, aki alak és forma nélküli, mert ők szellemek ugyan, de léteznek és vannak.

Vannak tapasztalataitok a beavatásokkal kapcsolatban is: egy fehér, ködszerű alakot szoktatok látni. Tehát mindkettőjüket meg tudjátok személyesíteni.

A kapcsolat élővé és személyessé tétele mindenkinek az egyéniségétől, a fantáziájától és odaadottságától függ. A lényeg az, hogy az „Istenfélelem” minden elemét gyakoroljuk, akkor tud tökéletessé, bensőségessé válni ez a kapcsolat.

A legfontosabb, hogy az újjászületéssel kicsiholt érzelmi szeretetet, az áldozatvállalás tökéletességére fejlesszük: „érted Uram”. Meggyőződéses hitetek minden fázisát vizsgáljátok meg, elemezzétek, hogy mindenkor tudja-e biztosítani, táplálni az Istennel való személyes, élő kapcsolatot. Csakis ez a bensőséges kapcsolat tud szárnyakat adni a tisztulásotoknak, a fejlődéseteknek. (100%)

Akik az Isteni tervben feladatot vállaltak ezen a földön, azoknak szüksége lesz a szemléletük tisztítására. Mindenki számára elengedhetetlen, hogy meggyőzően be tudja mutatni a megbízóját, akinek a terve szerint feladatot vállalt, valamint, hogy meg tudja védeni a szemléletét a kételyekkel, támadásokkal szemben.

Akik nem tartoznak hozzátok, azokat is ide irányítottuk, mert a szemlélettisztítás és az igehirdetés mindenkinek a feladata. Készüljenek a feladatukra mindazokkal, amit itt nálatok fölszedhetnek.

Tulajdonképpen mindannyiuknak el kellene jutni hozzátok, mert a szemléletük tisztítását földi viszonylatban csak nálatok tudják a legoptimálisabban megvalósítani.

Tíz éven keresztül nem véletlenül zártunk el hermetikusan az ezoterikus világtól, hogy senki ne tudjon megfertőzni érdekesebbnél érdekesebb, szenzációs információkkal. Mostanra alakult ki a képzés tematikája, és kristályosodott ki a képzés anyaga. Ezek az anyagok több soron át vannak válogatva, szűrve, hogy minél kevesebb tévedés, félreértés származhasson belőle. Ez számotokra a legnagyobb védelem. A hallgatóság szemléletének, gondolkodásának a szennyezettsége lesz mindig a vita forrása. Ezekre kell majd nektek jól felkészülnötök.

Az egyházak tanításai elsötétedtek, semmilyen feltételrendszert nem állítanak a hívők elé. Elvannak, mint a befőtt, eljárnak templomba, gyónnak, áldoznak, és ezzel eleget tesznek a lelkiismereti kötelességüknek. Nincs semmilyen feltételrendszer, nincs is fejlődés.

A fiatalabb papok szemléletén erősen érződik a „New age”-es szemlélet. Ők az ősi zsidó vallással szemben semmilyen terhet nem raknak az emberek vállára, még a szükségeset sem. Az egész vallásgyakorlás kimerül a templomba járásban, a szertartásokon való részvételekben, a gyónás és áldozás gyakorlásában, és az adakozásban. Az egyházak lesüllyedtek a szolgáltatások színvonalára, minden tartalom és feltétel nélkül. A próbálkozásaik, a külön foglalkozások is csak kívánságműsor, komoly elvárások nélkül.

Ezért nem tudnak a magasabb szférából születettek friss lelki táplálékhoz jutni az egyházakon belül. Nincs meg a fejlődést segítő újabb információk elfogadása, befogadása. Az egyházi dogma kizárja, lezárja a fejlődés lehetőségét.

Ezért mennek hozzád sokan, de kevesen ragadnak meg, mert szoros a kapu és keskeny az út, ami az életre visz, és kevesen találják meg.

A jóra való törekvés a fejlődés motorja, az elvárások megvalósításai a lépcsőfokok a tisztuláshoz, ami csak a meggyőződéses hit és az Isteni iránti elköteleződés által valósulhat meg a gondolkodás-átalakítás folyamatában. Ezek komoly erőfeszítést, szenvedést jelentenek az ember számára. A szenvedések, a szorult, nehéz élethelyzetek elfogadása tisztítja, nemesíti a szívünket, lelkünket, a szemléletünket, vizsgáztatja az Isten iránti elköteleződésünket, hitünket. Csakis a szenvedések hozzák felszínre a lelkünk gyümölcseit, kincseit, mint a kagyló az igazgyöngyöt.

Ha más megoldás lett volna, Jézus Krisztus is azt választotta volna a kereszthalál helyett, de a Sátán hatalmát csakis így tudta megtörni. Nekünk talán van más út a gonosz hatalmát megtörni fölöttünk?

Mindig be kell kalkulálnotok, hogy a másik oldal sem nézi tétlenül a tevékenységeiteket, ott bizonytalanítanak el, ahol csak tudnak.

Nektek még az lenne a feladatotok, hogy mindig hívjátok föl a figyelmet az elbizonytalanításra, ez a leghatékonyabb fegyver ellenük. Ne hagyjátok magatokat elbizonytalanítani, mert az mindig a jótól akar eltéríteni.

Hangsúlyozd ki, hogy ide mindenki saját elhatározásából jött, senkit nem kényszerített senki. Ezzel egy időben mindenki felkeltette a másik oldal érdeklődését. Ha a mi csapatunk erősödik, akkor az övék gyengül. Ők minden eszközt megragadnak ahhoz, hogy innen eltérítsenek minket. Eszköztáruk, találékonyságuk kimeríthetetlen. Mindig a jótól, az ő érdekeiket veszélyeztető helyről akarják eltéríteni az embereket, hogy az ő táboruk ne csökkenjen. Nagyon nagy kihívás ez a végidők quantum-lehetősége, de nagyon nagy kockázat is. Itt mindenki csak magára tud vigyázni, itt kellene eldönteni mit is akarok én. Mire tegyem itt a földi világomban a hangsúlyt? Ha megtaláltam a helyes, Istennek tetsző választ, az alá rendeljek minden földi dolgot.

Amíg nem jöttek hozzád az emberek, addig nem kellett foglalkozni velük, mert a másik oldal számára nem jelentettek veszélyt. Azzal, hogy hozzád elmennek, döntés elé álltak: vagy az Isten mellett, illetve melletted, vagy ellened kell dönteniük. Ha melletted döntenek, akkor a ti táborotok erősödik, ugyanakkor az ő erejük gyengül. Saját érdekük, hogy minden lehetséges eszközzel megakadályozzák a melletted, illetve az Isten mellett való döntést.

Ezek fontos figyelmeztetések, mindig ajánld az emberek figyelmébe. Nem te hívtad őket, saját elhatározásukból mentek hozzád, ezzel viszont döntésre fognak kényszerülni, akár tetszik, akár nem, mert a nem döntés is döntés, vagyis akkor az Isten ellen döntenek.

Akik hozzád eljutottak, mindannyian feladattal születtek le, ők az utolsó órák munkásai. Saját erejükből, tudásukból nem tudják fölvállalni a feladatukat, nem tudnak föltisztulni azok nélkül az információk nélkül, amit tőled kaphatnak. Önerejükből nem tudják megkülönböztetni, hogy mi a jó, és mi a rossz.

A biblia ismerete nélkül nem tudják megkülönböztetni a jót és a rosszat. Így a legjobb esetben is megállnak a fejlődésben, de aki megáll, az lemarad.

Akik hozzád kerülnek, minden erejüket megfeszítve kell dolgozniuk önmagukon, hogy mindazokat, amikkel késésben vannak, be tudják építeni a szemléletükbe, és segítse őket a föltisztulásban, hogy készülhessenek a feladatukra. Már így is nagyon nagy késésben vannak.

A hit a hajtóereje a fejlődésnek, a megfelelni akarásnak. Mindennek a hit a mozgatórugója. A kapcsolat élővé, és személyessé tétele mindenkinek az egyéniségétől, a fantáziájától és odaadottságától függ. A lényeg az, hogy az „Istenfélelem” minden elemét gyakoroljuk, akkor tud tökéletessé, bensőségessé válni ez a kapcsolat.

A benneteket körülvevő világ a lelketeket tükrözi vissza. A megtérés az, amikor ebben a káoszban megvilágosodik az egyetlen helyes megoldás; az Isten igazságainak, törvényeinek és Jézus Krisztus tanításainak követése, a kivezető út, az újjászületés. Amikor valaki teljes meggyőződéssel elkötelezi magát az Atya oldalán, és Jézus Krisztus követőjévé válik. Az Isten törvényeinek megcselekvése által megtisztítja a szívében az első helyet, és átadja az Istennek, hogy az ő elvárásaihoz igazítva az életvitelét, kialakuljon benne és körülötte a rend

0 Hozzászólás. Küldj egy hozzászólást vagy egy trackback-et.

 
Hozzászólás: