A hit lényege, növekedésének fokozatai

A hit lényege, növekedésének fokozatai, hitben élés mibenléte. Hogyan nyilvánul meg az Isten ajándéka.

A hit lényege, növekedésének fokozatai, hitben élés mibenléte.

A közvéleményben, sajnos egy egészen téves fogalom alakult ki a keresztény hit mibenlétéről. Általában elhívésnek, hiszékenységnek értelmezik. Az hisz, aki elhiszi Isten létezését, esetleg még Krisztus Isten-voltát, valamilyen halál utáni életet vagy üdvösséget. Ezért sokan úgy gondolják, hogy a hit csak a naivak, a gyengék vagy valamilyen áhítatra vágyó lelkek számára elérhető, és ezért csak nekik jelent egyfajta megoldást az élet problémáira.

A bibliai hit-fogalom azonban merőben más. Ha elfogadjuk, hogy a hit az ember helyes, egészséges lelki magatartása Isten iránt, akkor minden ember részéről ez lenne a természetes, normális a valóságnak megfelelő viszonyulás, és a hit hiánya a természetellenes állapot.

A hit Isten ajándéka. Ezt fogadjuk el, mert igaz. De akkor miért vetette Jézus az apostolok szemére, hogy k i c s i n y h i t ű e k? Vagy Péter szemére, mikor süllyedni kezdett a vízben. Ha ez így van, akkor, a kérdés az: mi az Isten szerepe illetve mi az én feladatom a hit építésében?

Hogyan nyilvánul meg az Isten ajándéka ?

Rotálja, föllazítja lelkünket az Isteni igazságok befogadására. Nyitottá, befogadóvá teszi lelkünket egy-egy információ befogadására. Vezeti, irányítja lelkünket a megfelelő személyekhez, csoportokhoz. Koordinálja az eseményeket, szituációkat, melyeken keresztül megkapjuk a számunkra szükséges információkat, igazságokat. Vagyis előkészíti a talajt, elveti a magot, a többi a mi dolgunk: hogyan ápoljuk, gondozzuk, öntözzük az elvetett magot.

Isten kegyelme, illetve Isten lelke, aki vezeti, segíti az ember lelkét a hitépítés minden fázisában de, mindvégig áll vagy ül az a „Hang” kijelentés: „értünk és velünk mindent, helyettünk semmit.”

Isten a mi hitünkben való növekedésével, erősödésével arányosan egyre több és több kegyelemmel, erővel és bölcsességgel ajándékoz meg. „.adatik annak, akinek van.”

A hit fogalma.

„A hit, pedig a remélt dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés” /Pál Zsidókhoz 11:1/

A bibliai értelemben vett hit alapját tehát egy nagyon is erős, világos, értelmes meggyőződés képezi nem, pedig valamilyen bizonytalan „elhívés.”

A hit építése kemény, és kitartó munkát igényel attól aki ” sziklára akarja építeni a házát.”

Mit jelent az, hogy sziklára építsük a házunkat?

Szikla: Jézus jelképe, szimbóluma. (5 Mózes 32:4 )

Ház: hitünk a szemléletünk (Mt.7:24-27)

A sziklára épített ház azt jelenti: sziklára, vagyis JÉZUS-RA épített hit.

” Aki hallgatja szavamat és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. Szakad a zápor, ömlik az ár, süvített a szél és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja.”( Mt.7:24-25 )

0 Hozzászólás. Küldj egy hozzászólást vagy egy trackback-et.

 
Hozzászólás: