Végítélet közeledik, mentsd meg a lelkedet

Végítélet közeledik, mentsd meg a lelkedet. Ne higgyetek a csábítóbbnál csábítóbb erőfeszítések nélküli megigazulásban.

A végítélet közeledik, mentsd meg a lelkedet Forduljatok Istenhez. Keressétek a keskeny utat, és a szoros kaput, amely az életre visz.

Ne higgyetek a csábítóbbnál csábítóbb erőfeszítések nélküli megigazulásban.

Szabad akaratotok van, ezt az Atya soha nem lépi át, a te akaratod és közreműködésed nélkül senki nem tisztíthat meg. A személyes bűneidtől neked kell megtisztítani magadat a benned lévő gonosz szándék következetes megtagadásával.

Jézus nem áltat benneteket megmondta: „Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye föl az ő keresztjét, és kövessen engem.

Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti az ő életét én érettem, megtalálja azt.” (Mt.16:24-35.)

Megtérés annyit jelent, mint eltérni az addigi úttól. Nem jelenti tehát a tökéletességet, de jelenti a szakítást, a megismerés nélküliség korszakában leélt múlttal. Vagyis jelenti azt, hogy az eddigi helytelen és téves utakat elhagyva, ezen túl tiszta és igaz gondolatokat és érzéseket kíván a világban kibocsátani.

Keressétek a tiszta forrást, a tiszta és igaz tanításokat, hogy meg tudjátok különböztetni a jót a rossztól. Fölismerjétek az igazat a hamistó. Ennek egyetlen egy útja módja van: Jézus Krisztus tanítása az evangélium

A Biblia még mindég betölti a zsinormérték szerepét. Ha nem így lenne, akkor nem támadnák, és nem akarnák lejáratni, hiteltelenné tenni ilyen nagy intenzitással. Minél nagyobb intenzitású a támadás annál stabilabban tölti be a Biblia a szűrés és zsinormérték szerepét.

A Bibliai tanítások több ezer évvel korábban íródtak, olyan kultúrákban és körülmények között, amelyek különböznek a miénktől, de mégis az írások olyan általános érvényű és alapelvekről szólnak, amelyek minden körülmények között érvényesek. Jézus Krisztus példázatokban beszélt hozzánk, mert a példázatokból levont tanúságok ma is érvényesek minden ember számára.

A biblia alapos ismerete alapján tudom megvalósítani a gondolkodás átalakítást, illetve az egész gondolkodásunkat a Bibliai gondolkodásra, a Krisztusi szellemiségre átalakítani. Ez az alfája és omegája a feladatunknak.

A Bibliai gondolkodásunk tökéletesedése biztosítja a szemléletünk tisztaságát, a hamis tanítások kiszűrésének a tökéletesedését, érzékelését, felismerését.

A MI SZEMLÉLETÜNK ZSINORMÉRTÉKE A BIBLIA. A Bibliához igazított szemléletünk számára a Biblia ÖNBIZALMAT, nem önelégültséget, de megerősítést, visszajelzést ad bizonyos szituációk, cselekedeteink helyes vagy helytelen voltára. Betölti a kontrol szerepet a hibáink felismerésénél, mint a fejlődésünk, tisztulásunk visszajelzését.

A Biblia Isten szava: Jézus az Atya médiuma volt. Ő adta át nekünk az Atya tanítását. „Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, őnékik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem.”( Jn. 17:8.)

És ezért kéri Jézus Krisztus az Atyát főpapi imájában:

Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te igéd igazságával” (Jn. 17:17.)

0 Hozzászólás. Küldj egy hozzászólást vagy egy trackback-et.

 
Hozzászólás: