A vezeklés keresztsége.

/Életgyónás./

„Nagyon nagy lehetőség a vezeklés keresztsége a számotokra. Mert a tökéletes bánat könnyei vonzzák magukhoz az Atya és Jézus Krisztus megbocsátó kegyelmét, és mossák tisztára a szívünket az így megbánt bűnöktől.”

A szövetségkötés kétfelé választja az életünket. A szövetségkötés előtti időszakot, a tudatlanul, ösztönösen elkövetett vétkeinket zárjuk le a bocsánatkéréssel, a bűnrendezés szabályai szerint, amit már korábban megkaptatok. A tudatlan ösztönös életből áttérünk, illetve megtérünk Istenhez, tudatosan vállalva az Isten törvényei szerinti életet. A szövetségkötéssel elköteleződünk ebbe a törvény szerinti életbe.

A lelkiismeret vizsgálat hasonló képen történjen, mint ahogyan a katolikus egyház tanítja:

A parancsolatokon menjetek végig, illetve parancsolatonként haladva a szempontok alapján vizsgáljátok meg az eddigi életetekben, milyen vétkeket követtetek el. Jó, ha ezeket lejegyzetelitek, hogy az újabb átolvasások alkalmával módosítható, illetve változtatható legyen.
A bűn az, ha a magasabb célokra kapott energiákat alacsonyabb célokra használjuk föl. Vagyis az üdvösségünk építésére kapott (magunkkal hozott) energiákat az ösztöneink kielégítésére használjuk föl, azaz törvénytelen célokat valósítunk meg.

A bűn akkor is bűn, ha azt tudatlanul követjük el, mert az energiákat alacsonyabb célokra használjuk föl, csak a megítélés szempontjából lehet enyhítő körülmény. Isten a szívünkbe írta a törvényt, a lelkünk mélyén mindig is érezzük, hogy mikor hibázunk, mert a lelkiismeretünk megszólal, ezt nevezzük lelkiismeret furdalásnak. Ez a lelkiismeret szava nagyon finom, érzékeny szerkentyű, ezt erősíteni és halkítani is lehet, attól függően, mennyire veszem figyelembe, mennyire hallgatok rá, illetve mennyire hallgattatom el, mennyire hagyom figyelmen kívül.

Amikor bűnt követünk el, – amikor az ösztöneink, vágyaink, kívánságaink kielégítése rendszerint, mások kárára, sérelmére, illetve mások ki- vagy fölhasználásával valósulnak meg – közvetlenül embertársainkat, közvetve mindig az Istent bántjuk meg.

Legyetek őszinték, nagyon kritikusan őszinték önmagatokhoz, hogy minél átfogóbb, és maradéktalanabb legyen ez az életszakaszotok rendezése, lezárása.

Jézus a bűn rendezés formáját nem határozta meg, de – Mt.6:6 „Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.” – irányt mutatott. Ezen igevers alapján, vonuljunk be mi is a belső szobánkba, ahol kettesben vagyunk vele és rendezzük le a mi megelőző életszakaszunkban elkövetett vétkeinket, illetve kérjük a megbánt vétkeinkre az Ő bocsánatát.

Igazság tartalma: 100%.

Ma a tökéletes bánatról kell beszélned. Isten a bűnök szövevényében kereste meg a törvényszerűségeket, gondolj itt a hét főbűnre. Nem önálló bűnök, hanem szövevények, melyek egymás mellett, egymásból fakadna, következnek. Egymással összefonódnak. Pontosan így van ez a Tíz parancsolattal is. Isten óriási ajándékot adott az embereknek, amikor a bűneink szövevényeiben meghatározta azok törvényszerűségeit, ismérveit a cselekedeteink függvényében. Motivációit tekintve mindig meghúzódik mellette a főbűnök valamelyike.

Óriási ajándék ez a számunkra, mert az Isten ugyan beleírta a szívünkbe a parancsolatokat, illetve a törvényeket, és ha nekünk kellene kiigazodni a megtapasztalások végeláthatatlan sokaságában, és így kellene eljutnunk a vétkeink fölismerésére, soha nem juthatnánk vissza oda, ahonnan a bűnbeesés következtében kiestünk. Mert ezeknek a bűnöknek a szövevényében eligazodni segítség nélkül képtelenek lennénk.

Bűnt elkövethetek: gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Ha történetesen loptam, a lopásnak az indítéka az önzés. Tehát mielőtt még megcselekedném a lopást. Már gondolatban vétkeztem az önzésem miatt, mert az, sarkalt engemet a lopásra.

Ha csak egyetlen parancsolat ellen vétkezek is, motivációját tekintve máris ott van az önzés és ez így van minden parancsolatnál. Sőt a főbűnök is egymásból következnek, és egymással együtt motiválják az embert bizonyos cselekedetekre. Gondoljunk például a féltékenységre. Pokollá tudjuk, tenne a szeretett, féltett házastársunknak az életét, a gőgünkkel, az önzésünkkel, a birtoklási és hatalomvágyunkkal. Mert a féltékenység ezeknek a motivációknak az ötvözete.

Ha vizsgáljátok a lelkiismereteteket, nagyon könnyű azt mondani, hogy loptam. A ti világotokban már társadalmi jelenség a lopás, de tedd hozzá, hogy miért loptál, miért törtél házasságot, miért hazudtál, kinek és milyen haszna volt ebből?  Így lesz értékelhető a motivációid tükrében a cselekedeteid. Istennek nincs rá szüksége, hogy ezt megtegyed, erre csak neked van szükséged, hogy mennyire tudod tökéletessé tenni a bánatodat. Amikor az embertársaid ellen elkövetett bűneidet ilyen megvilágításba látod, akkor tudsz eljutni az első négy, illetve az Istennel kapcsolatos vétkeink hiányosságaira. Igen ez nagyobb részben a tanítóitok, és a szemléletért felelős papok és a dogmáik, valamint a szüleitek vétke. Tanuljatok belőle, hogy a rátok bízott és a hozzátok tartozó emberekkel szerettesd meg tanításoddal és magatartásoddal ezt a tiszta és gyönyörűséges szemléletet, melyet Jézus Krisztusunk hagyott ránk. Ugyan akkor tudnod kell, hogy a nemtörődömségeddel, jóra való restségeddel, kétfele sántikálásoddal, nem is kerested a lehetőséget az Isten megismerésére. Sőt behúzódtál a te csigaházadba, hogy jó nekem így.

Nagyon nagy lehetőség a vezeklés keresztsége a számotokra. Mert a tökéletes bánat könnyei vonzzák magukhoz az Atya és Jézus Krisztus megbocsátó kegyelmét, és mossák tisztára a szívünket az így megbánt bűnöktől.

Ez a legnagyobb ajándék az Isten részéről, nevezetesen a megbocsátás. Jézus Krisztus erről a megbocsátásról beszél a tékozló fiú esetében. Amikor az apa kivételezett bánásmódban részesíti a visszatérő fiút. Már messziről fölismeri, és elébe megy. Az idő múlásával sem homályosodott el a fiú alakja, formája, tartása, hogy messziről is fölismeri, ami azt jelenti, hogy napi rendszerességgel idézte föl, tartotta éberen. Lelkében sohasem szakadt el tőle. Ugyan ez a szeretet fogadott vissza bennünket is. Csak bánd meg bűneidet, és fordíts hátat az eddigi bűnös életednek, mint ahogy a tékozló fiú teszi.

Igazság tartalma: 100%.

0 Hozzászólás. Küldj egy hozzászólást vagy egy trackback-et.

 
Hozzászólás: