A bocsánatkérés módja

A bűn az, ha a magasabb célokra kapott energiákat alacsonyabb célokra használjuk föl. Vagyis az üdvösségünk építésére kapott (magunkkal hozott) energiákat az ösztöneink kielégítésére használjuk fel, azaz törvénytelen célokat valósítunk meg.

Szépen kérlek, segítsetek nekem az életgyónással, illetve a bocsánatkéréssel kapcsolatban, amelyek tekintetében nekem csak a katolikus egyház tanítása az egyedüli támpontom. Mi az, ami a ti számotokra is elfogadható, és melyek azok az elemek, amelyeket el kellene hagynunk? Magyarán: mi a lényege, fontossága, jelentősége? Kaphatnánk mi erre választ, egy összefoglaló tanítást?

Igen, kaphattok. A szövetségkötés kettéválasztja az életeteket. A szövetségkötés előtti időszakot, az ösztönösen elkövetett vétkeiteket zárjátok le a bocsánatkéréssel a bűnrendezés szabályai szerint, amit már korábban megkaptatok. A tudatlan ösztönös életből megtértetek Istenhez, tudatosan vállalva az Ő törvényei szerinti életet. A szövetségkötéssel elköteleződtetek emellett az élet mellett.

A lelkiismeret-vizsgálat a katolikus egyház tanításaihoz hasonlóan történjen.

A parancsolatokon menjetek végig, egyenként haladva a szempontok alapján vizsgáljátok meg, hogy az eddigi életetekben milyen vétkeket követtetek el. Jó, ha ezeket lejegyzetelitek, hogy amikor újra átolvassátok, módosítható, illetve változtatható legyen.

A bűn az, ha a magasabb célokra kapott energiákat alacsonyabb célokra használjuk föl. Vagyis az üdvösségünk építésére kapott (magunkkal hozott) energiákat az ösztöneink kielégítésére használjuk fel, azaz törvénytelen célokat valósítunk meg.

A bűn akkor is bűn, ha azt tudatlanul követjük el, mert az energiákat ez esetben is alacsonyabb célokra használjuk, ez csak a megítélés szempontjából lehet enyhítő körülmény. Isten a szívünkbe írta a törvényt, a lelkünk mélyén mindig is érezzük, hogy mikor hibázunk, mert megszólal a lelkiismeretünk; ezt nevezzük lelkiismeret-furdalásnak.

A lelkiismeret szava nagyon finom, érzékeny szerkentyű, melyet erősíteni és halkítani is lehet, attól függően, hogy mennyire vesszük figyelembe, hallgatunk rá, vagy inkább elhallgattatjuk, figyelmen kívül hagyjuk.

 Amikor bűnt követünk el, közvetlenül embertársainkat bántjuk meg, közvetve azonban mindig az Istent (az ösztöneink, vágyaink, kívánságaink kielégítése rendszerint mások kárára, sérelmére, vagy mások kihasználásával valósul meg). Legyetek kíméletlenül őszinték önmagatokhoz, hogy minél átfogóbb, és maradéktalanabb legyen a szövetségkötés előtti életszakaszotok rendezése, lezárása.

 Jézus a bűnrendezés formáját nem határozta meg, de Máté evangéliuma 6. fejezetének 6. igehelye irányt mutatott:

„Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.”

Ennek alapján vonuljatok be ti is a belső szobába, ahol kettesben vagytok vele, rendezzétek le a szövetségkötést megelőző életszakaszban elkövetett vétkeiteket, és kérjétek a megbánt vétkekre a bocsánatát.

A szövetségkötés programjában mindig az első napon történjen a bocsánatkérés. Mindenkinél rá kell kérdezni, hogy elfogadta-e az Atya a bűnök megbánását, hogy legyen idő a korrigálásra.

 Hogyan tartjátok helyesnek a gyónás, illetve a bocsánatkérés formáját? Kaphatok én erre választ?

Igen, kaphatsz. Meditációban kellene bevonulnotok a ti kis kamrátokba, ahol az Atya jelen van és, beszélgetés formájában elmondani neki mindazt, amit a papnak szoktak elmondani. Például: Uram, vétkeztem a nyolcadik parancsolat ellen, loptam. Leginkább a munkahelyemen a különféle szükségleteim kielégítésére (tanfolyamokhoz füzet, toll, tollbetétek, dossziék stb.), sajnos a megszokás szintjén.

Megloptam a munkáltatóimat a magántelefonok lebonyolításának sokaságával, valamint munkaidőben a saját dolgaim intézésével.

Sok beszédemmel raboltam mások idejét, mert a mondandóm hátterében legtöbbször magam mutogatása húzódik meg.

A hallgatásommal is megloptam már embertársaimat, amikor olyan fontos információkat hallgattam el, amit mások is hasznosíthattak volna.

Megkárosítottam munkatársamat, amikor elhallgattam az igazságot, amikor nagyobb mértékben vádolták, mint amit megérdemelt volna.

Nem korrigáltam a tévedésből elkövetett vétkemet, amikor rájöttem a tévedésemre.

Elloptam mások nyugalmát a hangos zenehallgatással, tévézéssel.

Elloptam a mások számára nálam elhelyezett javakat. Az önzés elvakította a látásomat, és nem vettem észre azok segítségkérését, akiknek javait nálam helyezték el, nem adtam tovább a feleslegemből.

Elmentem a koldus mellett érzéketlenül, nem segítettem, nem adtam neki semmit. (Szükséglet: a létben maradás feltételei.)

 Vétkeztem közvetlenül az embertársaim, testvéreim ellen az elmondott bűneimmel és vétkeztem ellened Uram, elsősorban azért, mert minden a tiéd, mindent tőled kaptam. Másodsorban vétkeztem ellened azért, mert a számunkra megalkotott törvényeidet, szabályaidat megsértettem, megszegtem. Törvényszegő lettem. Bocsáss meg nekem Uram, ha lehet, kérlek! Minden erőmmel azon leszek, hogy a törvényeidet, Jézus Krisztus tanításait minél teljesebb mértékben, minél maradéktalanabbul be tudjam tartani. Nincs más vágyam itt a földön, mint hogy a te akaratod teljesüljön. Segíts meg Istenem, adj erőt, kitartást, bölcsességet hozzá!

 Ez egy minta, ehhez hasonlóan állítsuk össze a jegyzeteinket.

 A legnagyobb ajándék Isten részéről a megbocsátás. Jézus Krisztus erről a megbocsátásról beszél a tékozló fiú esetében, amikor az apa kivételezett bánásmódban részesíti a visszatérő fiút. Már messziről fölismeri, és elébe megy. Az idő múlásával sem homályosodott el a fiú alakja, formája, tartása, messziről is fölismeri, ami azt jelenti, hogy napi rendszerességgel fölidézte. Lélekben sohasem szakadt el tőle.

Ugyanez a szeretet fogadott vissza bennünket is. Csak bánd meg bűneidet, és fordíts hátat az eddigi bűnös életednek, mint ahogy a tékozló fiú teszi.

Mi is eddig a bűn rabságában éltünk, amit legjobban a földi gondolkodásunk igazolt. Vagyis az idősebb testvér szemszögéből nézve vele szemben az Atya igazságtalan, mert egy gödölyét sem mulatozhatott el a barátaival. Ez a földi gondolkodás, ami a lélek fejlődését nem viszi előbbre.

0 Hozzászólás. Küldj egy hozzászólást vagy egy trackback-et.

 
Hozzászólás: