Máté evangéliumának 12. fejezete

Mt. 12, 1-8. „Krisztus a szombati kalásztépést és gyógyítást védi”

 

1-2. Abban az időben a vetéseken haladt át Jézus szombatnapon; tanítványai pedig megéheztek, és kezdték a kalászokat tépni és enni. Látván pedig ezt a farizeusok, mondának néki: Ímé a te tanítványaid azt cselekszik, a mit nem szabad szombatnapon cselekedni.”

Ezekkel a szavakkal vonja kérdőre az ószövetség az újat, a forma a szellemet. Az ószövetséget már lepecsételte az Atya János által, az újat pedig megnyitotta Krisztus által. Ami azt jelenti, hogy János lezárta az ószövetséget a vezeklés, a bűnbánat keresztségével, Jézus pedig megnyitotta az újszövetséget az Atya szellem-keresztségével, felülírva ezzel az ószövetséget. Az ószövetség a testi ember számára íródott, megszabva többek között, hogy hány lépést mehet szombati napon.

Az újszövetségi evangélium a szellem számára íródott, amelynek el kell tudni dönteni (Jézus evangéliumának ismerete alapján), hogy mi a jó, és mi a rossz, mit szabad, és mit nem, hogy szabad-e szombaton jót cselekedni.

Jézus nem csak stílust, hanem szemléletet is váltott. Elhozta nekünk az Atya szeretetét, bocsánatát, kiengesztelését, és kegyelmét (az újszövetséget), ami törvényes kifejezésre jut az evangéliumban, mely képessé teszi azt, aki helyesen cselekszik arra, hogy magához vonzza az Isten kegyelmét.

3-8. „Nem olvastátok-é, mit cselekedett Dávid mikor megéhezett vala ő és a kik vele valának?…Vagy nem olvastátok-é a törvényben, hogy szombatnapon megtörik a papok a szombatot a templomban és nem vétkeznek?”

A szellem fölötte áll a formának, mert szellem nélkül a forma sem létezne. A formát a szellem teremti, élteti, mozgatja, és vezeti. Azért áll Krisztus, a menny szelleme a földnek szombat formája felett, mert ő a földképződés Messiása. A testi ember formában él, ez az ő haladási eszköze, melynek segítségével szellemi emberré fejlődhet.

9-17. „Ha szabad-é, szombatnapon gyógyítani?” Ez ugyanaz, mintha azt kérdeznék, hogy szabad-e szombaton jót cselekedni. Ki az, aki ezt tagadni merné?

18-21. „A megrepedezett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, mígnem diadalomra viszi az ítéletet.” A Krisztusi tulajdonságok a szelídség, a szerénység, és az alázat. Ez a leggyönyörűbb hasonlat Jézus Krisztus tulajdonságainak szemléltetésére, aki a legparányibb erőszaktól is mentes.

Mt. 12, 22-45. „Jézus ördöngőst gyógyít, farizeusok istenkáromlását feddi és a jelkívánást visszautasítja”

 

22-32. „Akkor egy vak és néma ördöngőst hoztak ő eléje; és meggyógyítá azt, annyira, hogy a vak és néma mind beszél, mind lát vala.”

A főpapok is űztek ördögöt, csak nekik meg kellett kérdezniük annak nevét. A némán keresztül az ördög nem tud válaszolni, ezért fontos, hogy néma ördöngösről van szó. Ez a három messiási csoda egyike, melyet csak a Messiás, vagy annak tiszta követője képes véghezvinni (messiási csodák: a leprás megtisztítása, a testi fogyatékos meggyógyítása, és a némából az ördög kiűzése).

Jézus mind a három messiási csodát megvalósította, többször is. Ezért gyanúsították meg, hogy Belzebubbal, az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöt. A farizeusok nagyon jól tudták, hogy ez messiási csoda, ezért reagáltak durván. Jézus az Istennek Lelkével űzi ki az ördögöt, így hát ez Szentlélek elleni bűn.

33-37. „.…a szívnek teljességéből szól a száj.”

Amilyen az ember szelleme, olyan a beszédje. Amilyen a fa, olyan a gyümölcse.

A gonosz nem képes jót létrehozni, mert a gonoszság mellett nem fér meg a jó. Hasonlóképpen a jó sem tud létrehozni gonoszat, hacsak ki nem lép a maga természettörvényéből.

38-45. „Mester, jelt akarnánk látni te tőled.”

Akkor aztán hinnénk Istenben, és a halhatatlan szellemekben. Ők azonban nem kaphatnak jelet, mert nem képesek a legfeltűnőbb jelekből sem fölismerni a halhatatlan szellemet és teremtőjét. Számukra nincs eszköz, ők kénytelenek megvárni a következményt, mely kellő megvilágításba helyezi a jelet, és a beteljesülés után következik az ítélet.

Ti emberek, folyton körül vagytok véve szellemekkel, hasonló a hasonlót vonzza. A megszállottságok valóban léteznek, bármennyire tagadják is az emberek. Léteznek a szellem, erő, anyag megnyilatkozásának minden lépcsőjén, minden fokozatán.

Amikor a gonosz lélek a megszállott megjavulása, vagy egy másik ember erkölcsi és erőbeli befolyása következtében eltávolíttatik áldozatától, és bolyong a szellemvilágban. Keresi érzéki vágyainak és gonosz kívánságainak kielégítését, ám mivel fizikai teste nincs, ezért anyagi módon kielégüléshez nem jut, így ismét valamelyik ember megszállása által próbálja céljait megvalósítani. Legkönnyebben többnyire egy visszaesőben, akinél már otthonos, akihez könnyebben kapcsolódik, és aki segít neki minden gonosz cselekedete végrehajtásában. Esetleg választ maga mellé cinkosokat is, hogy akaratát könnyebben gyakorolhassa.

Mt. 12, 46-50. Jézus megmutatja kik az ő igazi rokonai

 

Krisztusnak, mint embernek a szó szoros értelmében nem volt sem atyja, sem anyja, sem testvérei, sem rokonai. Jézus úgy, mint Ádám, teremtett ember, csakhogy más módon született. Ő velünk szellemileg rokon, Isten, a mi Atyánk által, természete pedig fajilag rokon velünk azáltal, hogy teremtett teste Mária testéből született, az ő szűz, de emberi természetéből. (100%)

 

/Forrás: Jézus Által az Atyához/

0 Hozzászólás. Küldj egy hozzászólást vagy egy trackback-et.

 
Hozzászólás: