Apró örömök

Az apró örömök sorozata rövid életű, ezért nem boldogít, de a lelki béke, az Isten jelen léte boldoggá tesz.

 Mi a célja az Istennek a megalkotott parancsolataival, törvényeivel, és Jézus által leadott tanításaival és a megváltással? Isten a szeretet Istene, nem célja a bűnbe esett emberszellemek elpusztítása, de célja a bűnnel megfertőzött emberszellemek visszatisztítása az általa megalkotott törvényei, parancsolatai, és tanításai által, hogy a tisztulási folyamatok során, visszajuthasson a bűnbe esés előtti állapotokba. Ennek a feltételét teremtette meg Jézus Krisztus a kereszthalálával, a megváltással. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk, emberekért. Isten szeretete határtalan, de nem feltétel nélküli. Értünk és velünk mindent, helyettünk semmit. Isten az embert szabad akarattal áldotta meg, ebből következik, hogy dönthetett Isten ellen is. Ebből következően szabad akaratából kell vállalni a visszatisztulási folyamatokat is, az összes nehézségeivel együtt. „aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövess engem.”(Lk.9:23.) Az Isten törvényeinek, parancsolatainak betartásával váltódunk meg, illetve szabadulunk meg a bűn rabságából. A vétkeink, bűnös hajlamaink következetes megtagadása által.

Isten mérhetetlenül sok segítséget nyújt az embernek a visszatisztulási folyamata alatt. „Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek”( Mt.7:7.) Ha az ember egyet lép az Isten felé, Ő tizet lép felé, de azt az egyet, a kezdőt, a folyamatok elindításának kezdő lépését, mindig az embernek kell megtenni az elköteleződésének, a szándékának bizonyságául. Az Isten törvényeiben való előre haladottság következtében, a bűn kötelékeitől való szabaddá válás, „vegyértékeket” szabadít föl, amikkel az Isteni kegyelmeket magunkhoz tudjuk vonni. Minél jobban előre haladunk a tisztulási folyamatokban annál több-több Isteni kegyelmet tudunk magunkhoz kötni, annál erősebbekké, kitartóbbakká válunk a törvényesség útján. Egyre könnyebbé válik a törvények betartása.

Isten nem személyválogató. Létbentartó módon mindenkit egyformán szeret, boldogító módon csak azokat, akik meg cselekszik az Isten akaratát. „Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.” (Jn l4:23.) Az apró örömök sorozata rövid életű ezért nem boldogít, de a lelki béke, az Isten jelen léte boldoggá tesz.

Az Isten törvényeinek, parancsolatainak a betartása a bűnből átvezet a boldogságba. Ezt nyújtja nektek a biblia, az Isten igazsága.

0 Hozzászólás. Küldj egy hozzászólást vagy egy trackback-et.

 
Hozzászólás: