Legyetek tökéletesek

Legyetek tökéletesek miként mennyei Atyátok tökéletes. (Mt.5:48.) Ez a kijelentése Jézusnak a reinkarnáció elvetésével döbbenetes üres frázis, mert egyetlen élet alatt ezt lehetetlen, kizárt dolog megvalósítani.

Hiszi Ön azt, hogy a Biblia az igazság, vagyis a Biblia az Isten szava? Így ahogy van az Ön számára teljesen érthető?

Ha igen mivel magyarázza azt, hogy nem egy startról indulunk, egy élet, aminek időtartama szintén nem azonos egy és ugyan azon célt kellene elérnünk, vagyis „Legyetek tökéletesek, miként Mennyei Atyánk tökéletes.” Hogyan várható el ugyanaz, a zsebmetsző fiától, a professzor gyermekétől, és a lelkész gyerekétől egyformán. Mekkora előnnyel indul a lelkész gyereke, a zsebmetsző fiával szemben? És mi van azokkal, akik lemaradnak és nem érnek célba? Azok elpusztulnak?

Akkor, hogy van az „Atyátok – ki a mennyekben van – nem akarja, hogy elvesszen egy is a kicsinyek közül.” (Mt. 18: 14.) Nem hagyja-e ott a 99-et és elmegy megkeresni az eltévelyedettet? Ez az Isteni szeretet, aki több lehetőséget ad a visszatisztuláshoz, reinkarnációk sorozatán keresztül, terelgeti eléje a szembesülési lehetőségeket, hogy önismeretre juthasson, hogy el tudjon fordulni a gonosz hajlamaitól. Az Isteni szeretet kimeríthetetlensége a reinkarnációk sorozatában nyilvánul meg.

Tökéletesen összecseng, Péter kérdésére, Jézus válasza: „Uram hányszor vétkezhet ellenem testvérem, hogy megbocsássak neki? Talán hétszer? Nem mondom neked hétszer, hanem hetvenhétszer.” Mt. (18:21-22) Vagyis akárhányszor. Ha a mélyen bukott emberszellemnek ilyen szigorú erkölcsi feltételt ír elő, akkor az Isten csak egyetlen lehetőséget adna nekünk?

Akkor nem egyforma mértékkel mér nekünk és Önmagának? Ha ezt komolyan elfogadom akkor ez Isten káromlás.

Legyetek tökéletesek miként mennyei Atyátok tökéletes. Ez a kijelentése Jézusnak a reinkarnáció elvetésével döbbenetes üres frázis, mert egyetlen élet alatt ezt lehetetlen, kizárt dolog megvalósítani. Egy életen belül eljutni a durva önzésből, a csak magamért élekből, az egoizmusból az önfeláldozásig eljutni lehetetlen. Ez az állítás rontja a Biblia hitelességét.

A reinkarnáció igazságával Isten erejű parancs az örök fejlődés. Pál apostol is ezt mondja: Mindnyájan ugyan azon képmássá,

Krisztusivá fogunk alakulni dicsőségről dicsőségre.(2. Kor.3:17-18)

Nem azt mondja Pál apostol, hogy egyesek, hanem mindnyájan. Egyetlen életen belül krisztusivá tud válni bárki is? Lehetetlen. A reinkarnáció isteni igazságának elvetésével a Szentírásnak ez az állítása köznevetség közbotrány

Krisztus isteni szava eldöntötte a reinkarnáció vitáját. A földi szellemlégió, az ősbukásból, a kegyelem által kiemelve, az újraszületések sorozatában halad lépésről lépésre fölfelé, a szeretet fokozatos betöltésében.

A Szentírás szerint Jézus szájából hangzik el, hogy Keresztelő János Illés reinkarnációja.

Ha be akarjátok venni, Illés ő, aki eljövendő vala. (Mt. 11:14.)

És megkérdezők őt az ő tanítványai, mondván Miért mondják tehát az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?

Jézus, pedig felelvén mondá nékik, Illés bizony eljő előbb és mindent helyre állít;

De mondom néktek, hogy Illés immáron eljött és nem ismerék meg őt, hanem azt művelék vele, amit akarának.

Ezenképpen az ember Fiának is szenvednie kell majd ő tőlük.

Ekkor megértették a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról szóla nékik. (Mt. 17:10-13.)

Ennél egyértelműbb bizonyíték Illés reinkarnációjáról, már nem is hangozhatna el. Zakariás Keresztelő János apja: megkapta Gábriel arkangyaltól: Fia fog születni :

És ez Ő előtte fog járni az Illés szellemével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. (Lu.1:17)

Krisztus így szól Péterhez, aki karddal akarja Őt megvédeni „Tedd helyére szablyádat; mert akik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniük. (Mt. 26:52.)

Nem azt mondja Krisztus, hogy egyesek, hanem mindazok, akik fegyvert fognak.

Akinek van füle a hallásra hallja meg!”

Aki fogságba hurcolt, fogságba megy, aki karddal öl,

Annak, karddal kell megöletnie (Jel. 13:9-10)

Itt is úgy szintén, nem esetleg majd kard által fogják megölni, hanem „aki karddal öl, karddal kell megöletnie.”

A reinkarnáció evangélium ellenes tagadása és az örök kárhozat feltételezése az Isten fogalom meggyalázása, mivel feltételezi azt, hogy Isten nem éri el azt a szeretet fokozatot, melyet minden embernek kötelezően előír. A reinkarnáció tagadásával az evangélium Krisztus tévedéseinek kolosszális sorozata.

Az egyházak tagadják a reinkarnáció igazságát, ellene mondva Krisztusnak. Krisztus szavai szerint: nincsenek füleik a hallásra. Krisztus Isteni szava eldöntötte a reinkarnáció vitáját.

Legyetek tökéletesek, mint mennyei Atyátok tökéletes.

0 Hozzászólás. Küldj egy hozzászólást vagy egy trackback-et.

 
Hozzászólás: